من مادر تو هستم اما من هم عوضی شاخی هستم پسر مرا لعنتی

این زن چنان عوضی شاخی است که سالها را صرف فکر کردن در مورد محارم با پسرش کرده است. اما البته او تا سن قانونی صبر کرده است ، حالا بله ، وقت آن است که امتحان کنید. او به پسر خود نزدیک می شود در حالی که به طور غیابی تلفن همراه خود را چک می کند و سعی می کند او را شاخی کند. به نظر می رسد که اوضاع به خوبی پیش می رود و بعد از آن او بچه های خود را از روی لباس خود بیرون می آورد ، دستش را می گیرد و به او نزدیک می شود – آیا خجالتی نباشی ، عشق ، من مادر شما هستم ، اما من هم یک زن هستم و خیلی بچه ها ، پسر مرا لعنت کنید. پسر توهم می کند ، اما فوراً خروس سخت می شود. بدون شک این تازه آغاز رابطه طولانی محارم پسر با مادر است.

Related videos