همسایه مجرم دوباره مرا می بندد

0%

این الاغ لاتین آخرین کفش خود را پیدا کرده است ، یک همسایه تجاوزگر که تقریباً هر روز وقتی تنها است ، او را می بندد. اگر او یک دختر معمولی بود بدیهی است که این اتفاق نمی افتد ، اما نه ، او معتاد جنسی شرور لعنتی است و عاشق رفتارهای خشن است. در سکوت شبی که پدرش در حال کار است ، می داند که از یک لحظه تا لحظه دیگر رد پای همسایه شریر خود را می شنود ، که او را گره می زند و بدون اینکه امکان فریاد زدن یا درخواست کمک را به او بدهد ، او را گره می زند و گره می زند. . در درون آنچه که متناسب است این حرامزاده قانونی است زیرا او در داخل اداره نمی شود ، یک چیز بازی کردن و دیگری عبور از خط است.

Related videos