સારા જય યુવા સ્ટોરના કારકુનને ફસાવે છે

0%

સારા જય તેના પતિના ઇંડા પર છે, તેણી ફક્ત બીયર સાથે પલંગ પર સૂવા માંગે છે અને તે હવે તે લઈ શકતી નથી. તેથી તે કાર લઇને મ toલમાં નવા કપડા ખરીદવા ગયો. પરંતુ મને ઇનામ મળવાની અપેક્ષા એટલી વહેલી તકે નહોતી, તે સ્ટોર કારકુન હતો, તે 19 વર્ષનો છોકરો હતો, એક ઉદાર કાળો માણસ હતો.

મિલ્ફ નબળા કર્મચારીને સવાલો પૂછવા લાગ્યો, તેને નાના કદનો કાંટો લેવાનું કહ્યું. મેં તેનો પ્રયાસ કર્યો અને પછી મેં તેનો અભિપ્રાય આપવા માટે તે કર્મચારીને બતાવ્યો. આ યુવક વાવાઝોડામાં અને તે મોટા સ્તનો સાથે મીલ્ફને જોવા માટે ખૂબ જ ગરમ હતો.

કાળા છોકરાએ તેના સ્તનની ડીંટી ચાટવા માટે તેનો શર્ટ ફાડી નાખ્યો, તેણી તેના પગ ફેલાવી અને પાગલની જેમ ફિટિંગ રૂમમાં ચૂકી. કાળો છોકરો ખૂબ જ જોરદાર હતો ત્યારે સારાએ કૂતરીની જેમ બબડ્યો.

Related videos