سارا جی منشی جوان فروشگاه را اغوا می کند

سارا جی به تخم های شوهرش بستگی دارد ، او فقط می خواهد بر روی نیمکت با آبجو دراز بکشد و دیگر نمی تواند آن را بخورد. بنابراین او ماشین را گرفت و برای خرید لباس جدید به بازار رفت. اما من انتظار نداشتم که به زودی جایزه پیدا کنم ، این کارمند فروشگاه بود ، او یک پسر 19 ساله ، یک مرد سیاه پوست خوش تیپ بود.

MILF شروع به پرسیدن سوالات مربوط به کارمندان ضعیف کرد ، از او خواست که سایز کوچک تری به خود بگیرد. من آن را امتحان کردم و سپس آن را به کارمند نشان دادم تا نظر خود را بیان کند. مرد جوان خیلی داغ بود که MILF را در یک رکاب و با آن سینه های بزرگ مشاهده کرد.

پسرک سیاه پیراهنش را پاره کرد تا نوک پستان را لیس کند ، پاهای او را پهن کرد و مانند دیوانه در اتاق مناسب فاک شد. سارا مانند یک عوضی ناله کرد در حالی که پسر سیاه بسیار قوی بود.

Date: نوامبر 17, 2019